CÁC SẢN PHẨM

Bột oxit nhôm nung chảy màu nâu

Bột oxit nhôm nung chảy màu nâu

/MT

Bột oxit nhôm nung chảy màu nâu

Sản phẩm

Alumina hợp nhất màu nâu

Thân tinh thể chính

Al2O3

Màu sắc

Màu nâu

Al2O3

95% tối thiểu

SiO2

Tối đa 1,50%

Fe2O3

Tối đa 0,50%

TiO2

Tối đa 3,0%

Mật độ thực

3,6-3,9g/cm3

Mật độ lớn

1,53-1,99g/cm3

Độ cứng Mohs

9

Nội dung của chất từ ​​tính

Tối đa 0,038%

Bột oxit nhôm nung chảy màu nâu

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bột oxit nhôm nung chảy màu nâu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top