CÁC SẢN PHẨM

Corundum hồng 0-1mm1-3mm3-5mm5-8mm

Corundum hồng 0-1mm1-3mm3-5mm5-8mm

/MT

Corundum hồng 0-1mm1-3mm3-5mm5-8mm

Crom thấp-Thấp:

Cr2O3:0,20-0,45%

Al2O3:98% phút

Na2O: tối đa 0,6%

Crom-Trung:

Cr2O3 0,45-1%

Al2O3:97,8% phút

Na2O: tối đa 0,6%

Cao Crom-Cao:

Cr2O3 1-2%

Al2O3:96,5% phút

Na2O: tối đa 0,7%

Tính chất vật lý và hóa học của crom corundum:

Mật độ thực 3,90g/cm3

Mật độ lớn 1,40-1,91 g/cm3

Độ cứng vi mô 2200-2300 g/mm2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Corundum hồng 0-1mm1-3mm3-5mm5-8mm”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top