CÁC SẢN PHẨM

95%90%80%70%60% Al2O3 oxit alumina màu nâu ở mức giá tốt

95%90%80%70%60% Al2O3 oxit alumina màu nâu ở mức giá tốt

/MT

95%90%80%70%60% Al2O3 oxit alumina màu nâu ở mức giá tốt

Loại A- Al2O3: 95% phút

Loại B-Al2O3: 90% phút

Loại C-Al2O3: 80% phút

Loại D-Al2O3: 60% phút

Loại E-Al2O3: 50% phút

Alumina nung chảy loại A màu nâu F#46:

Chất mài mòn nhôm oxit/corundum/nhôm nung chảy 95%/90%/80%/60%/50% Al2O3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “95%90%80%70%60% Al2O3 oxit alumina màu nâu ở mức giá tốt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top