CÁC SẢN PHẨM

alumina bong bóng trắng

alumina bong bóng trắng là một loại vật liệu cách nhiệt nhiệt độ cao mới được làm từ nhôm công nghiệp được xử lý bằng cách nấu chảy trong lò điện. Dạng tinh thể là vi tinh thể a-Al2O3.

/MT

alumina bong bóng trắng

Mô tả Sản phẩm

alumina bong bóng trắng là một loại vật liệu cách nhiệt nhiệt độ cao mới được làm từ nhôm công nghiệp được xử lý bằng cách nấu chảy trong lò điện. Dạng tinh thể là vi tinh thể a-Al2O3.
alumina bong bóng trắng có thể được chế tạo thành nhiều hình dạng khác nhau với nhiệt độ cao nhất 1800oC, có độ bền cơ học cao và mật độ thể tích chỉ bằng một nửa sản phẩm corundum.

Có hai loại alumina bong bóng trắng hỗn hợp và bóng phân loại:

đường kính bóng hỗn hợp: 0,2-5mm

đường kính bóng được phân loại: 0,2-1mm, 1-2mm, 2-3mm, 3-5mm.

Dữ liệu hóa học

Chỉ số hóa học cho alumina bong bóng trắng

kích cỡ

Al2O3

Fe2O3

SiO2

Na2O

MgO

K2O

Cao

0,2-5mm

≥99%

.10,15%

.30,3%

.50,5%

.10,1%

.10,1%

.10,1%

Chỉ số vật lý cho alumina bong bóng trắng

Mật độ lớn

tính chịu lửa

Hình dạng

0,5-1g/cm3

1800 độ C

Quả bóng rỗng màu trắng

Mật độ khối (g/cm3)

Mục5-4mm4-3mm3-2mm2-1mm1-0,5mm3-0,2mm0,5-0,2mm
g/cm30,450,550,650,750,850,850,95

alumina bong bóng trắng 1-3mm:

alumina bong bóng trắng

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “alumina bong bóng trắng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top